Tjänster

Läs mer om våra tjänsteområden nedan.

Licens

Vi hjälper dig under hela inköpet med kravhantering, upphandling och inköp

Identitet

Vi hjälper dig att säkerställer att rätt person har rätt åtkomst vid rätt tidpunkt

Drift

Vi erbjuder både drift i egen servermiljö i Sverige och i Microsoft Azure

Strategi

Vi hjälper dig med din IT-strategi kring digitalisering, säkerhet och utveckling

Kontakt