Licens

Vi hjälper dig under hela inköpet – från kravhantering till inköp. Utöver att erbjuda rådgivningstjänster tillhandahåller vi även licenser från Microsoft, Veeam, Adobe med flera. 

Microsoft

Vi erbjuder licenser innom SPLA och CSP samt rådgivning kring volymlicensavtal.

Veeam

Genom VSCP erbjuder vi dig att hyra Veeam licenser.

rÅdgivning

Vi hjälper dig vid inköp och förnyelse av licenser för att säkerställa ett så bra inköp som möjligt.

Identitet

Vi hjälper dig att säkerställa att säkerställa att rätt person har rätt åtkomst vid rätt tid. Fokusområden för oss är synkronisering av information från register och federeringsteknik.

Personalsystem

Synkronisering av uppgifter från personalsystemet är grunden i en säker infrastruktur för företag

Elevsystem

Synkronisering av uppgifter från elevsystemet är grunden i en säker infrastruktur för skolan.

Enkel inloggning

Enkel inloggning med hjälp av Single sign-on förenklar användarens vardags samtidigt som säkerheten förbättras. 

flerfaktorsinloggning

Genom att lägga på ytterligare faktorer vid inloggning höjs säkerheten för organisationen. 

Skolinlogg
Skolfederation

Vi hjälper dig att ansluta din befintliga Microsoft Office 365- eller Google Workspace-miljö så att eleverna på din skola kan logga in Skolfederation och Skolverkets tjänst för Digitala nationella provd med de inloggningsuppifter de är vana vid att använda. För att personal ska kunna logga in krävs en säkra inloggninsmetod, varav en godkännd är BankId, som vi kan hjälpa dig att få på plats. Mer info finns på https://skolinlogg.se

Skolfederation möjliggör Singel Sign On “enkel inloggning” till de flesta olika  tjänsteleverantörer som levereras system till skolor i Sverige. För mer information se https://skolfederation.se 

Drift

VI hjälper er med drift av system och tjänster, såväl i vårat datacenter i lokalt i Sverige som i molntjänster. 

Server

Vi erbjuder drift av server och tjänster, både i molnet och vårt eget datacenter.

Backup

Veeam Cloud Reposity erbjuder dig ett enkelt sätt lagra backuper utanför din IT-miljö.

Hemsida

Vi erbjuder dig en flexibel och prisvärd lösning för att tillgängliggöra hemsida.

Nätverk

Vi hjälper dig med ett komplett nätverk med kabeldragning, brandvägg, switchar och accesspunkter. Dessutom erbjuder vi tjänster för övervakning för att proaktivt identifiera problem.

Strategi

Vi hjälper dig strategisk rådgivning med utgångspunkt i en nulägesanalys som vi tar fram tillsammans med dig.

modernisering

IT ska vara enkelt och modernt.

tillgänglighet

IT ska vara tillgängligt utefter verksamhetens behov.

Säkerhet

Med rätt skydd kan din IT-miljö skyddas från hot. Vi hjälper dig ta fram en IT-säkerhetsstrategi.

Ekonomi

Vi hjälper dig se över din IT-budget och framtida IT-investeringar för att optimera kostnader.