Genom att kontinuerligt övervaka organisations licensanvändning kan…