Hosting Website (Standard)

From: kr300 / month

Clear

SKU: N/A Categories: ,

Description

Tjänstens innehåll och funktionalitet

Webbhotellet används för publicering av webbsidor och webbaserade applikationer men även för tillgång till filer via den inbyggda FTP-tjänsten (om använd). Tjänsten levereras genom senaste stabila versionen av verktyget Plesk på Linux. Drift och hantering av Plesk säkerställer funktion och tillgänglighet till Kundens hemsida och filer.

Plesk kan nyttjas för internt eller externt bruk av Kunden. Alla åtgärder för att upprätthålla tjänsten utförs av Leverantörens egen personal. Dessa åtgärder innefattar, men begränsas ej till åtgärdande av fel, säkerhetskopiering, återläsning, åtgärder vid större driftstörningar.

Grundfunktionalitet

Funktionalitet Beskrivning
Webserver Kundens webbsidor tillgängliga i Plesk.
FTP-server Kundens FTP-instanser tillgängliga i Plesk.
Övervakning Tjänstekomponenter Övervakning av Tjänstekomponenter för att säkerställa att Tjänsten levereras enligt överenskommen Servicenivå.
Prestandamätning Prestandamätning för underlag till kapacitetsplanering.
Service Requests Service Request Fulfillment. Inklusive att meddela skaparen av ärendet om uppdateringar av ärendets status och framsteg.
Change Requests Implementation av Change request rörande alla punkter som omfattas av Tjänsten.
Incidenthantering Lösning av incidenter på Tjänsten.
Problemidentifiering Problemidentifiering på Tjänsten.
Konfiguration Konfiguration av Tjänstekomponenter.
Proaktivt underhåll Uppdatering ingående mjukvaror för att bibehålla funktion och förebygga Incident.

Tillvalsfunktionalitet

Funktionalitet Beskrivning
E-post och webbmail Tillhadahålla SMTP samt klient för webbmail.
Konfiguration av Plesk för kluster och lastbalansering. Publicering av kundens sidor på flera servrar för att tillhandahåller extra hög tillgänglighet.
Serverkapacitet för kluster och lastbalansering. Utökning av kapacitet med kunder med behov av extra kapacitet..
Nätverkstjänster för kluster och lastbalansering. Utökning och anpassning av nätverkskonfiguration.

Additional information

License Term

1 Year, Month-to-Month

Billing cycle

per Month, per Year